Burak IŞIKLI

Computer scientist living in Istanbul, Turkey. Data scientist at Turkcell, Traveller, Rower, Sailor

Twitter Github Linkedin Mail

Design Patterns(Tasarım Şablonları)-1

şablonları aşağıda yeralan ortak özelliklere sahiptir: Edinilen tecrübeler sonunda ortaya çıkmışlardır. Tekerin tekrar icat edilmesini önlerler. Tekrar kullanılabilir kalıplardır. Ortak kullanılarak daha büyük problemlerin çözülmesinım şablonları ve kullanım alanları hakkında ihtisas yapmış olmak gerekmektedir. Tasarım şablonları değişik kategorilere ayrılır. Bunlar: - Oluşturucu tasarım şablonları (**creational patterns**) - Yapısal tasarım şablonları (**structual patterns ...

Serialization(Serileştirme)

Bir nesne herhangi stream’a (örneğin bir file’a ) yazılabilir ve bir stream’den okunabilir. Programın çalışması esnasında hafızada bulunan nesneler program bitince (kapatılınca) yok olur. Ancak serialization tekniğiyle bir nesne diske veya herhangi bir yere kaydedilebilir. Bir program, kapanmadan önce bir dosyayaya sakladığı bir nesneyi daha sonra tekrar çalıştırıldığında ...

Multi-Threaded(Çok Kanallı) Programlama

Çok Kanallı Programlama (Multi-Threaded Programming), bir programda aynı anda birden fazla işin yapılabilmesidir. Yani bir kod parçası bir işlemi gerçekleştirirken aynı anda ona paralel olarak bir başka kod parçasının çalışması demektir. Birbirine paralel çalışan çalışanlardan her birine kanal (thread) Java çok kanallı porgramlamayı temelden desteklemektedir. Yani çok kanallılık dile bir ...

Faktoriyel(Factorial) Bulma

Rekürsif fonksiyolarda kullanılan en sık örneklerden biri de faktoriyel bulmadır. Bildiğiniz üzere faktoriyel örneğin 5 faktoriyel=5!=5*4*3*2*1 şeklinde sayıdan geriye giderek 0’a kadar çarpılır. Ancak 0! ve 1! 1’e eşittir. // Program: Factorial Number // Programmer: Burak ISIKLI #include // Prototype Function int fac ...

Fibonacci Serisi

Recursive(Rekürsif) fonksiyonlar öğretilirken en çok kullanılan örnek fibonacci serisidir. Bu seri özeldir. Serinin ilk iki değeri 0 ve 1’dir. Sonrasında ise hesaplanacak sayının bir ve iki eksiğinin fonksiyonlarındaki değerlerinde toplanmasıyla oluşur. Başarılı bir fibonacci serisi 1.618….’a yakınsar. Buna altın oran(golden ratio) veya altın ortalama(golden ...

Dağıtık Sistemler(Distributed Systems)-1

Dağıtık sistemlerde en çok kullanılan program Hadoop’tur. Hadoop, Java programlama dilinde yazılmış framework’tür. Amacı Google Dosya Sistemi teknolojisi olan Map-Reduce algoritmasını birçok bilgisayara dağıtarak uygulayı sağlamaktır. Google, Yahoo ve Facebook gibi şirketler devasa boyutlarda veriyi analiz etmek için artık SQL, RDBMS kullanmıyorlar. Hadoop adlı anahtar-değer tekniğini kullanan bir ...

Client-Server(İstemci-Sunucu) Programlama-2

UDP Bu protokolde iletişimde güvenlik önemli değildir. UDP’nin en önemli özelliği ise Datagram kullanılmasıdır. Bağlantı yaparken DatagramSocket ve DatagramPacket kullanılmaktadır. package edu.burakkk.cliser.udp; import java.net.*; import java.io.*; public class Server { public static void main(String args[]) { DatagramSocket aSocket = null; try { aSocket = new DatagramSocket(6789); // create ...

Client-Server(İstemci-Sunucu) Programlama-1

Client-Server(Sunucu-İstemci) programlama yaparken bilmemiz gereken bazı kavramlar var. Programlama yaparken network(ağ) altyapısını iyi bilmemiz gerekiyor. Ağ’da her katmanın özelliğini anlamamız gerekiyor. Eğer bilmiyorsanız OSI katmanlarını öğrenmenizi tavsiye ederim. Biz kullanacağımız katman orta katmandır. Haberleşme türü olarak Socket Communication(Soket İletişimi)’i kullanacağız. Soket iletişimi TCP ve UDP ...

SQL Server ile “İyiki Doğdun :)” Mesajı Göndermek">SQL Server ile “İyiki Doğdun :)” Mesajı Göndermek

Eğer benim gibi unutkan biriyseniz, bu metodu kullanarak bundan böyle arkadaşlarınızın doğumgününü unutmayacaksınız. İlk olarak SQL Server Agent Service’i ve Database Mail hizmetlerini kullanmayı bilmelisiniz. Bununla ilgili daha önceki yazılarımı okuyarak öğrenebilirsiniz. SQL Server Agent Service ile ilgili yazım için link ve Database Mail ile ilgili yazım için link ...

SQL Server Agent Service">SQL Server Agent Service

SQL Server Agent Service veritabanı yönetim sistemimiz içerisinde veritabanı ajanı olarak da anılır. Bu servisin yaptığı iş sizlerin zamanını belirterekten belli saatlerde şöyle bir iş yap ve işte tanımladığın şu kişiye mail ve başka yolla haber ver şeklinde veya da sizin belirttiğiniz bazı değerler arasında sizin ve veritabanı yönetim sisteminiz ...

Page: 2/4