Burak IŞIKLI

Computer scientist living in Istanbul, Turkey. Data scientist at Turkcell, Traveller, Rower, Sailor

Twitter Github Linkedin Mail

Java Bean

Java Bean’ler reusable(yeniden kullanılabilir) yazılım bileşenidir. Java Bean’ler bir serializable(serileştirebilir), herhangi bir argümanı olmayan constructor’a sahip ve getter-setter metodunun kullanıldığı java objesidir. Bunun için bazı şartları sağlaması gerekmektedir:

* Sınıfın public default constructor’ı olmalıdır.
* Sınıf properties(özellikleri) set-get metodlarını kullanarak erişilmelidir.
* Sınıf serializable(serileştirebilir) olmalıdır.

Java Bean’ler Enterprise Java Bean’lerden farklıdır, karıştırılmamalıdır.

PersonBean.java

package edu.burakkk.bean;
import java.io.Serializable;

/**
 * Java Bean
 *
 *@version 1.0 Release 1
 *@author Burak ISIKLI
 *
 **/

public class Bean implements Serializable {
 static final long serialVersionUID = 102755394728345L;
 private String name;
 private boolean happiness;

 /** No-arg constructor (takes no arguments). */
 public Bean() {
 }

 public String getName() {
 return this.name;
 }
 public void setName(final String name) {
 this.name = name;
 }

 public boolean isHappiness() {
 return this.happiness;
 }
 public void setHappiness(final boolean happiness) {
 this.happiness = happiness;
 }
}

TestPersonBean.java ::java package edu.burakkk.bean;

public class TestBean {
 public static void main(String[] args) {
 Bean person = new Bean();
 person.setName("Burakkk");
 person.setHappiness(true);

 // Output: "Burakkk [Mutlu]"
 System.out.print(person.getName());
 System.out.println(person.isHappiness() ? " [Mutlu]" : " [Mutlu Değil]");
 }
}

testPersonBean.jsp ::html <% // Use of PersonBean in a JSP. %>

<html>
<body>
Isim: <jsp:getProperty name="person" property="name"/>
Secenek: <jsp:getProperty name="person" property="happiness" />

<form name="beanTest" method="POST" action="testPersonBean.jsp">
Isim: <input type="text" name="name" size="50">
Secenek:
<select name="happiness">
 <option value="false">Mutlu</option>
 <option value="true">Mutlu Degil</option>
</select>
<input type="submit" value="Test et">
</form>
</body>
</html>

Bu örnekte isminizi ve mutlu olup olmadığınızı soran bir java bean yaptık. Bu java bean’i hem java’da derleyerek hem de jsp aracılığıyla ulaşabiliriz. Java’da derlediğiniz takdirde “Burakkk [Mutlu]” ekranda yazacaktır. JSP’de ise bir form ekrana gelerek form girdiğimiz değerlerle sayfayı sürekli güncelleyecektir.

Kaynaklar:

http://en.wikipedia.org/wiki/JavaBeans

http://java.sun.com/docs/books/tutorial/javabeans/whatis/index.html

http://www.roseindia.net/ejb/introduction/javabean.shtml


Comments !