Burak IŞIKLI

Computer scientist living in Istanbul, Turkey. Data scientist at Turkcell, Traveller, Rower, Sailor

Twitter Github Linkedin Mail

Fibonacci Serisi

Recursive(Rekürsif) fonksiyonlar öğretilirken en çok kullanılan örnek fibonacci serisidir. Bu seri özeldir. Serinin ilk iki değeri 0 ve 1’dir. Sonrasında ise hesaplanacak sayının bir ve iki eksiğinin fonksiyonlarındaki değerlerinde toplanmasıyla oluşur. Başarılı bir fibonacci serisi 1.618….’a yakınsar. Buna altın oran(golden ratio)  veya altın ortalama(golden mean) denir. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, … şeklinde devam eden serinin matematiksel fonksiyonu şu şekildedir:

fibonacci(0) = 0

fibonacci(1) = 1

fibonacci(n) = fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)

Fibonacci

Bu fonksiyonun kodu:

// Program:  Fibonacci Series 
// Programmer: Burak ISIKLI

#include <iostream.h>

// Prototype Function 
int fib(int num);

// Main Function 
int main() {
int number, result;
cout << "Fibonacci serisinin(fib(x)) sayisini giriniz x = "; cin >> number;

result = fib(number);
cout << "fib( " << number << " ) = " << result << "\n\n"; return 0; } 
// Recursive Function 
int fib(int num) 
{ 
  if ((num == 0) || (num == 1)) 
  return num; 
  else 
  return (fib(num - 1) + fib(num - 2)); 
}

Bu programımızda kullanıcıya hesaplatmak istediği fibonacci değerini soruyoruz. Hesaplatarak ekrana yazdırıyoruz.


Comments !