Burak IŞIKLI

Computer scientist living in Istanbul, Turkey. Data scientist at Turkcell, Traveller, Rower, Sailor

Twitter Github Linkedin Mail

Faktoriyel(Factorial) Bulma

Rekürsif fonksiyolarda kullanılan en sık örneklerden biri de faktoriyel bulmadır. Bildiğiniz üzere faktoriyel örneğin 5 faktoriyel=5!=5*4*3*2*1 şeklinde sayıdan geriye giderek 0’a kadar çarpılır. Ancak 0! ve 1! 1’e eşittir.

// Program:  Factorial Number  
// Programmer: Burak ISIKLI

#include <iostream.h>

// Prototype Function
int fac(int num);

// Main Function
int main()
{
int number, result;
cout << "Lutfen hesaplatacaginiz sayiyi giriniz: x!= "; cin >> number;
result = fac(number);
cout << number << "! = " << result << "\n\n"; return 0; } 
// Recursive Function 
int fac(int num) { 
if(num == 0 || num == 1) 
return 1; 
else 
return num * fac(num-1); 
}

Kullanıcıya sayıyı sorup hesaplatıp ekrana yazdıran basit bir faktoriyel bulma programıdır.


Comments !