Burak IŞIKLI

Computer scientist living in Istanbul, Turkey. Data scientist at Turkcell, Traveller, Rower, Sailor

Twitter Github Linkedin Mail

Client-Server(İstemci-Sunucu) Programlama-2

UDP

Bu protokolde iletişimde güvenlik önemli değildir. UDP’nin en önemli özelliği ise Datagram kullanılmasıdır. Bağlantı yaparken DatagramSocket ve DatagramPacket kullanılmaktadır.

package edu.burakkk.cliser.udp;

import java.net.*;
import java.io.*;

public class Server {
 public static void main(String args[]) {
 DatagramSocket aSocket = null;
 try {
 aSocket = new DatagramSocket(6789);
 // create socket at agreed port
 byte[] buffer = new byte[1000];
 while (true) {
 DatagramPacket request = new DatagramPacket(buffer,
 buffer.length);
 aSocket.receive(request);
 DatagramPacket reply = new DatagramPacket(request.getData(),
 request.getLength(), request.getAddress(), request
 .getPort());
 aSocket.send(reply);
 }
 } catch (SocketException e) {
 System.out.println("Socket: " + e.getMessage());
 } catch (IOException e) {
 System.out.println("IO: " + e.getMessage());
 } finally {
 if (aSocket != null)
 aSocket.close();
 }
 }
}

Sunucu sınıfımızda aynen TCP protokolünde olduğu gibi uygun olan portu açıyoruz ve yayına başlıyoruz.

package edu.burakkk.cliser.udp;

import java.net.*;
import java.io.*;

public class Client {
 public static void main(String args[]) {
 // args give message contents and destination hostname
 DatagramSocket aSocket = null;
 try {
 aSocket = new DatagramSocket();
 byte[] m = args[0].getBytes();
 InetAddress aHost = InetAddress.getByName(args[1]);
 int serverPort = 6789;
 DatagramPacket request = new DatagramPacket(m, args[0].length(),
 aHost, serverPort);
 aSocket.send(request);
 byte[] buffer = new byte[1000];
 DatagramPacket reply = new DatagramPacket(buffer, buffer.length);
 aSocket.receive(reply);
 System.out.println("Reply: " + new String(reply.getData()));
 } catch (SocketException e) {
 System.out.println("Socket: " + e.getMessage());
 } catch (IOException e) {
 System.out.println("IO: " + e.getMessage());
 } finally {
 if (aSocket != null)
 aSocket.close();
 }
 }
}

Client ise tcp’den farklı olarak argüman olarak bağlanacağımız adresi veriyoruz. Yani süreci(process) çalıştırırken arg olarak ip adresini veriyoruz.

MULTICAST

UDP’ye benzer olarak multicast olarak yayın yapabiliriz. Ancak bu bir protokol değildir. UDP yöntemini kullanmaktadır ancak burada önemli olan bir tek istemci değil birden fazla istemci(yani bir grup)’tur. Yani gruba bağlı yayın yapılmaktadır.

package edu.burakkk.cliser.multicast;

import java.net.*;
import java.io.*;

public class Multicastpeer {
 public static void main(String args[]) {
 // args give message contents and destination multicast group (e.g.
 // "228.5.6.7")
 MulticastSocket s = null;
 try {
 InetAddress group = InetAddress.getByName(args[1]);
 s = new MulticastSocket(6789);
 s.joinGroup(group);
 byte[] m = args[0].getBytes();
 DatagramPacket messageOut = new DatagramPacket(m, m.length, group,
 6789);
 s.send(messageOut);
 byte[] buffer = new byte[1000];
 for (int i = 0; i < 3; i++) { // get messages from others in group
 DatagramPacket messageIn = new DatagramPacket(buffer,
 buffer.length);
 s.receive(messageIn);
 System.out.println("Received:"
 + new String(messageIn.getData()));
 }
 s.leaveGroup(group);
 } catch (SocketException e) {
 System.out.println("Socket: " + e.getMessage());
 } catch (IOException e) {
 System.out.println("IO: " + e.getMessage());
 } finally {
 if (s != null)
 s.close();
 }
 }
}

Comments !