Burak IŞIKLI

Computer scientist living in Istanbul, Turkey. Data scientist at Turkcell, Traveller, Rower, Sailor

Twitter Github Linkedin Mail

SQL Server 2008’de Surface Area Configuration ne oldu?

Artık yok diye duymuş olabilirsiniz. Kısmen doğru ama aslında Surface Area Configuration hala var. Ama ayrı bir konfigürasyon arayüzü olarak değil. Surface Area Configuration’la ilgili olarak yaptığınız işleri artık Policy Based Management ile yapıyorsunuz. Policy Based Management’ta Facet diye bir kavram geliyor. Facet’ler birer özellik kümesi olarak düşünülebilir. Biribiriyle bağlantılı olan özellikleri paketleyen unsurlar. Surface area configuration da artık bir facet. Ve Policy Based Management’ın sağladığı imkanlar içinde bir imkan.


Comments !